Fastighetsinformation

Samhällsbyggnadskontoret kan hjälpa dig med adressinformation och handlingar rörande din fastighet.

Adresser

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället. Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen och underlättar för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten med flera att snabbt hitta rätt.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.
Kartor och fastighetsrapport.

Samhällsbyggnadskontoret har tillgång till information om samtliga fastigheter i kommunen och kan lämna upplysningar om fastigheter och primärkartor.

Ritningar

Om du saknar ritningar till ditt hus så kan dessa handlingar finnas i vårat arkiv.
Vi kan dock inte garantera att just den handling du söker efter finns, då arkivmetoderna har varierat över tid. Kontakta gärna oss på Samhällsbyggnadskontoret via vår e-tjänst.

För utlämnande av allmänna handlingar kan en avgift tas ut, läs mer om detta i Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar som du hittar under Dokument.

 

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Therese Moström

0934-141 32

therese.mostrom@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se