Fastighetsinformation

Adresser

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället. Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen och underlättar för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten m.fl. att snabbt hitta rätt.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

Kartor och ritningar

Samhällsbyggnadskontoret har tillgång till information om samtliga fastigheter i kommunen och kan lämna upplysningar om fastigheter såsom fastighetsbeteckning, adress, areal, ritningar, ägare, taxeringsvärden m.m.

Saknar du ritningar på ditt hus? Kolla med oss på Samhällsbyggnadskontoret om vi har ritningar till just ditt hus. Vi har också primärkartor över de större tätorterna.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Therese Moström

0934-141 32

therese.mostrom@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se