Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Sophämtning

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2011:927 Avfallsförordningen) är kommunerna skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter. I Robertsfors kommun startar insamlingen 1 mars 2020.

Matavfallet läggs i särskild papperspåse som tillhandahålls av kommunen. Påsen placeras i det bruna matavfallskärlet.

Ställ kärlen bredvid varandra med ca 70 cm mellanrum, locköppningen skall vara ut mot vägen. Sidlastande tvåfacksbil  tömmer båda kärlen,  matavfall och restavfall hamnar i separata fack.Matavfallet transporteras sedan till en biogasanläggning där det rötas och blir till biogas.

Bilarna kör tvåskift så kärlen skall ställas ut kvällen före tömningsdag, tömning sker mellan 06:00-22:00.

Är inte kärlen tömda?  Något kan ha inträffat så att turen blivit försenad, låt kärlet stå kvar tills felet är åtgärdat.

Frågar kan mejlas till avfall@robertsfors.se

Kontaktperson

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se