Sophämtning

Enligt regeringsbeslut från 2018 (2011:927 Avfallsförordningen) är kommunerna skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.

Matavfallet läggs i särskild papperspåse som tillhandahålls av kommunen. Påsen placeras i det bruna matavfallskärlet.

Ställ kärlen bredvid varandra med cirka 70 centimeters mellanrum, locköppningen skall vara ut mot vägen. Kärlen ska stå max 1,5 meter från vägen. Sidlastande tvåfacksbil  tömmer båda kärlen,  matavfall och restavfall hamnar i separata fack. Matavfallet transporteras sedan till en biogasanläggning där det rötas och blir till biogas.

Bilarna kör tvåskift så kärlen skall ställas ut kvällen före tömningsdag, tömning sker mellan kl. 06:00-22:00.

Är inte kärlen tömda?  Något kan ha inträffat så att turen blivit försenad, låt kärlet stå kvar tills felet är åtgärdat.

Frågor kan mejlas till avfall@robertsfors.se

Kontaktperson

Frågor kring sophämtning

avfall@robertsfors.se

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se