Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Källsortering

Alla som källsorterar bidrar till en bättre miljö. Det finns återvinningsstationer på fem orter i kommunen. Grovavfall och farligt avfall lämnas till återvinningscentralen Fagerliden som ligger strax utanför Robertsfors.

Uppräknat avfall sorteras ut och lämnas på de uppsamlingsstationer som kommunen eller producenterna hänvisar till:

  • Tidningar, journaler, kataloger
  • Förpackningar av glas, metall, plast, kartong/papp samt wellpapp
  • Däck
  • Farligt avfall, t ex olje- och lösningsmedelsavfall, färg- och limrester, kemikalier, bekämpningsmedel, lysrör, bilbatterier, oljefilter mm
  • Kylmöbler
  • Småbatterier, från hushåll
  • Elektronikavfall (TV-apparater, datorer etc.)
  • Grovavfall, skrymmande hushållsavfall som utrangerade möbler, spisar, cyklar, förbrukat/skadat porslin mm
  • Trädgårdsavfall

LÅGENERGILAMPOR innehåller kvicksilver och SKA hanteras som farligt avfall och lämnas till ÅVC Fagerliden