Farligt avfall

Farligt avfall ska hanteras varsamt och lämnas i hela och tydligt märkta förpackningar. För att vi ska kunna hantera avfallet säkert, är det viktigt att du tänker på följande:

 • Blanda inte olika medel, lämna in dem var för sig.
 • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
 • Används ej originalförpackning, märk tydligt vad den innehåller.

Farligt avfall lämnas in på Fagerlidens Återvinningscentral.

Exempel på farligt avfall

 • Aceton
 • Avfall som innehåller PCB
 • Avfettningsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Framkallningsvätskor
 • Färgrester
 • Glykol
 • Kvicksilvertermometrar
 • Lågenergilampor
 • Lacknafta
 • Lackrester
 • Limrester
 • Nagellack
 • Oljefilter
 • Småbatterier
 • Spillolja
 • Starka syror
 • Starka baser (lut mm)
 • Cytotoxiska läkemedel och cytostatika, ATC L01.
 • Kanyler läggs i behållare från Apoteket

KOM IHÅG!
Farligt avfall hanteras med försiktighet.

Dokument

(, )