Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Farligt avfall

Farligt avfall ska hanteras varsamt och lämnas i hela och tydligt märkta förpackningar. För att vi ska kunna hantera avfallet säkert, är det viktigt att du tänker på följande:

 • Blanda inte olika medel, lämna in dem var för sig.
 • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
 • Används ej originalförpackning, märk tydligt vad den innehåller.

Farligt avfall lämnas in på Fagerlidens Återvinningscentral.

Exempel på farligt avfall

 • Aceton
 • Avfall som innehåller PCB
 • Avfettningsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Framkallningsvätskor
 • Färgrester
 • Glykol
 • Kvicksilvertermometrar
 • Lågenergilampor
 • Lacknafta
 • Lackrester
 • Limrester
 • Nagellack
 • Oljefilter
 • Småbatterier
 • Spillolja
 • Starka syror
 • Starka baser (lut mm)
 • Cytotoxiska läkemedel och cytostatika, ATC L01.
 • Kanyler läggs i behållare från Apoteket

KOM IHÅG!
Farligt avfall hanteras med försiktighet.