Nyanlända och flerspråkighet

  • Modersmålsundervisning

    Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskola, i anpassad grundskola.

  • Mottagande av nyanlända barn

    Du som är nyanländ och ska söka plats på förskola (för barn 1–5 år) eller skola (för elever 6–16 år) ska kontakta kommunens integration samordnare.