Specialkost

Du ansöker om specialkost i kommunal grundskola och förskola via e-tjänst, se länk längre ned på sidan. Via tjänsten kan du även säga upp specialkost.

Du behöver ansöka om specialkost inför varje läsårs start, detta gäller även om du ansökt tidigare år. Uppdaterad ansökan ska även göras vid förändring av kost, förnyat intyg, byte av förskola/skola och då kosten är avslutad.

Ansök i god tid

Du ska ha ansökt minst två veckor innan terminsstart för att vara garanterad att specialkost finns vid terminens start. Om behov av specialkost uppstår under terminen ansöker du omgående, så tillagas och serveras specialkost så snart som det är möjligt.

Intyg behövs i vissa fall

Vid ansökan om specialkost av medicinska skäl behöver du bifoga ett intyg från behandlande läkare, dietist eller logoped. Intyget ska vara inlämnat senast två veckor efter att ansökan har gjorts, annars upphör specialkosten att erbjudas till dess att intyget har kommit in. Vid laktosintolerans behövs inget intyg, endast ansökan men finns intyg bifogas det.

Ansökan om anpassad kost av etiska eller religiösa skäl kräver inget intyg. Ansökan ska uppdateras varje läsår och vid byte av skola eller om förändringar i kosten behövs.

Behovsanpassad måltid

Vid ansökan av behovsanpassad måltid av medicinska skäl på grund av selektivt ätande med anledning av till exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller liknande, kontaktar ni rektor vid förskolan/skolan. En skriftlig bedömning görs av skolans elevhälsoteam. Går ditt barn i förskola ska skriftlig bedömning av rektor och/eller barnhälsovård göras. Intyget skickas sedan in till kommunens måltidsenhet.

Lagring av personliga uppgifter

Din ansökan kommer att sparas och delas med dem som behöver känna till elevens behov av specialkost. Uppgifterna kommer dock vara skyddade för obehöriga att se. Vi följer reglerna för GDPR för god kontroll av hantering av personuppgifter.