Specialkost

Målet med specialkost är att säkerställa att alla elever kan äta tryggt och hälsosamt, och få de näringsämnen de behöver för att kunna prestera bra i skolan.

Specialkost erbjuds till barn i kommunal grundskola och förskola som av medicinska eller etiska skäl inte kan äta den ordinarie maten.
Vissa allergier kan utredas via sjukvården och i detta fall ska du bifoga ett aktuellt intyg från sjukvården i din ansökan.
Du hittar länken till e-tjänsten längre ner på sidan.

Även behov av specialkost av religiösa skäl som till exempel fläsk- och blodfri kost eller behov av etiska skäl till exempel vegetarisk eller vegankost anmäls via e-tjänsten.

Ansökan

Du behöver ansöka om specialkost inför varje läsårs start, detta gäller även om du ansökt tidigare år. Uppdaterad ansökan ska även göras vid förändring av kost, förnyat intyg, byte av förskola/skola och då kosten är avslutad.
Via tjänsten kan du även säga upp specialkosten.

Tänk på att du ska ansöka minst två veckor innan terminsstart för att vara garanterad att specialkost finns vid terminens start. Om behov av specialkost uppstår under terminen ansöker du omgående, så tillagas och serveras specialkost så snart som det är möjligt.

Lagring av personliga uppgifter

Din ansökan kommer att sparas och delas med dem som behöver känna till elevens behov av specialkost. Uppgifterna kommer dock vara skyddade för obehöriga att se. Vi följer reglerna för GDPR för god kontroll av hantering av personuppgifter.