Skolmat

Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande.

En bra skollunch som hamnar i magen ger mätta elever med goda förutsättningar att orka fokusera på skolarbetet. Mätta och nöjda elever bidrar till en gladare och lugnare stämning på och mellan lektionerna. Bra skolmåltider kan också bidra till att grundlägga hållbara matvanor – för både hälsan och miljön.

Våra menyer är näringsberäknade för att leva upp till skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider och vi använder oss av Livsmedelsverkets riktlinjer för bra mat i skolan. när vi planerar matsedeln.

Skolmatsedel

Detaljerad matsedel finns på respektive skola och förskola. Du hittar även aktuell skolmatsedel via webbplatsen "Skolmaten", se länk nedan. "Skolmaten" finns också som app, den går att ladda ner till din telefon eller surfplatta.
Reservation för ändringar i matsedlarna med kort varsel.

Skolmjölk

Förskolor och skolor i Robertsfors kommun tar varje år emot skolmjölksstöd från Europeiska garantifonden för jordbruket. I Sverige ansvarar Jordbruksverket för tilldelningen av skolmjölksstödet.

 

EU-flaggan och texten Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.