Anpassad kost

Om eleven/barnet har svårt att klara sin skolgång utan en anpassning av kost eller miljö kring matsituationer kan det handla om anpassad kost.

Om anledningen till anpassningar av kost eller miljö bedöms vara nödvändiga utifrån medicinska skäl, som ej innefattar allergi, kan eleven beviljas anpassad kost. Det kan vara med anledning av till exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller liknande. Det kan även vara anpassad kost av andra medicinska skäl som berikad kost eller konsistensanpassad kost.

Behov av anpassad kost i skolan ansöks hos skolsköterskan och för förskolan så kontaktas förskolans rektor. Skolsköterskan kommer göra en medicinsk bedömning och ta del av intyg från läkare eller dietist.
Vid förskolan kommer rektor tillsammans med barnavårdscentralen att bedöma behovet av anpassad kost.

Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Ansökan

Du behöver ansöka om individuellt anpassad måltid inför varje läsårs start, detta gäller även om du ansökt tidigare år. Uppdaterad ansökan ska även göras vid förändring, förnyat intyg, byte av förskola/skola och då kosten är avslutad.

Lagring av personliga uppgifter

Din ansökan kommer att sparas och delas med dem som behöver känna till elevens behov av specialkost. Uppgifterna kommer dock vara skyddade för obehöriga att se. Vi följer reglerna för GDPR för god kontroll av hantering av personuppgifter.