Mat i skola och förskola

  • Anpassad kost

    Om eleven/barnet har svårt att klara sin skolgång utan en anpassning av kost eller miljö kring matsituationer kan det handla om anpassad kost.

  • Skolmat

    Skolmatsedeln tas fram utifrån bland annat kommunens kostpolicy och livsmedelsverkets rekommendationer.

  • Specialkost

    Här hittar du information om specialkost och anpassade måltider.