Mat i skola och förskola

  • Skolmat

    Skolmatsedeln tas fram utifrån bland annat kommunens kostpolicy och livsmedelsverkets rekommendationer.

  • Specialkost

    Här hittar du information om specialkost och anpassade måltider.