Kontakt Barn och utbildning

Svart knapptelefon med spiralsladd.

Här hittar du kontaktinformation inom området barn och utbildning. Hittar du inte den du söker, ring via växeln på telefonnummer: 0934-140 00. Du kan även maila till kommun@robertsfors.se.

Om du vet namnet på den person du vill nå kan du alltid maila hen på förnamn.efternamn@robertsfors.se.

Sektorschef

Barn- och utbildningschef
Jennifer Hedström
jennifer.hedstrom@robertsfors.se
0934-14140

Administratörer

Verksamhetssekreterare Barn och utbildning
0934-141 42

Administratör barn och utbildningskontoret
0934-140 04

Elevhälsa

Gå till elevhälsans sidor

Elevhälsochef
Ida Nilsson
ida.nilsson@robertsfors.se
0934-140 62

Skolkurator
Tundalsskolan
070-699 04 29

Skolkurator
Skolorna i Djäkneboda, Bygdeå, Åkullsjön, Jenningsskolan och Nybyskolan
070-750 24 52

Skolsköterska
Skolorna i Bygdeå, Djäkneboda och Åkullsjön, Jenningsskolan samt medicinsk ledningsansvarig skolsköterska för elevhälsan
0934-141 69
070-66 77 436

Skolsköterska
Tundalsskolan och Nybyskolan
0934-142 33
070-558 01 86

Fritidshem

Gå till sidan Fritidshem

Centrala området

Fritidshemmet Jenningsskolan (Robertsfors)
Yttre Ringvägen 4, 915 31 Robertsfors
Avdelning Miramis: 070-511 12 66
Avdelning Mysak: 072-534 57 73
Rektor: Veronika Berg
veronika.berg@robertsfors.se
0934-142 54

Södra området

Fritidshemmet Stenen (Bygdeå)
Kyrkvägen 5, 915 98 Bygdeå
0934-143 11

Fritidshemmet Tallhöjden (Djäkneboda)
Djäkneboda 70, 915 97 Bygdeå
0934-143 21

Rektor fritidshem Bygdeå och Djäkneboda
Charlotte Timgren
charlotte.timgren@robertsfors.se
0934-142 51

Norra området

Fritidshemmet Skräddaren (Ånäset)
Skolgatan 17, 915 34 Ånäset
0934-142 58
Rektor: Anna-Maria Nilsson
anni@robertsfors.se
0934-141 71

Fritidshemmet Solsidan (Åkullsjön)
Skolvägen 4, 915 92 Robertsfors
072-534 70 77
Rektor: Veronika Berg
veronika.berg@robertsfors.se
0934-142 54

Klagomål

E-tjänst för klagomål Länk till annan webbplats.

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
915 81 Robertsfors
0934-140 00
kommun@robertsfors.se

Lärcentrum Vuxenutbildning

Besöksadress Lärcentrum
Parkgatan 1
915 31 Robertsfors

Rektor samt studie och yrkesvägledare
Monica Lindgren
monica.lindgren@robertsfors.se
0934-141 77

Musikskola

Besöksadress
Skolgatan 6
915 31 Robertsfors

Länk till musikskolans webbplats

Musikledare
070-322 00 76

Projektledare Kultur för hälsa
0934-141 60

Länk till projektet Kultur för hälsa

Måltidsverksamhet

Skolskjuts

Barn- och utbildningskontoret ansvarar för skolskjutsarna i kommunen.

Skolskjutshandläggare
0934-140 04
Klicka här för att maila skolskjutshandläggare

Länk till sidan om skolskjuts

Förskolor och pedagogisk omsorg

Rektorer förskolor

Norra området och dagbarnvårdare Solstrålen i Åkullsjön
Förskolorna Lillebo i Överklinten, Ängen i Ånäset samt dagbarnvårdare i Åkullsjön.
Mia Holmström
mia-lena.holmstrom@robertsfors.se
0934-141 41

Centrala området och dagbarnvårdare Nyansen
Helena Uppenberg
helena.uppenberg@robertsfors.se
0934-141 21

Rektor Södra området och dagbarnvårdare Norum
Åsa Löf
asa.lof@robertsfors.se
0934-140 63

Resursteam

Specialpedagog
070-558 02 83

Förskollärare
070-558 03 15

Förskolan Fyrklövern Bygdeå

Hammarvägen 14, 915 98 Bygdeå

Nyckelpigan: 070-395 35 72
Fjärilen: 072-235 51 65
Humlan: 072-235 63 43
Sländan: 070-550 26 12

Länk till Fyrklöverns webbplats

Förskolan Lillebo Överklinten

Kvarnvägen 13, 915 91 Robertsfors

070-549 69 88

Länk till Lillebos webbplats

Lillskogens förskola Robertsfors

Hantverkargränd 5, 915 31 Robertsfors

Blåbäret: 0934-141 79
Lingonet: 0934-141 81
Hallonet: 0934-141 95
Hjortronet: 0934-141 80
Kotten: 0934-141 82
Mossan: 0934-141 85
Stubben: 0934-141 86

Länk till Lillskogens webbplats

Förskolan Tallkotten Djäkneboda

Djäkneboda 70, 915 97 Bygdeå

Tallkotten: 0934-143 27

Länk till Tallkottens webbplats

Förskolan Ängen Ånäset

Idrottsvägen 6, 915 34 Ånäset

Blåklinten: 070-594 42 56
Smörblomman: 070-699 08 95
Vitsippan: 070-699 04 81
Nyponrosen: 070-241 72 97
Mottagningskök: 070-644 00 31

Länk till Ängens webbplats

Familjedaghem Solstrålen Åkullsjön

Skolvägen 4, 915 92 Robertsfors
Solstrålen: 0934-143 05

Länk till sidan Pedagogisk omsorg

Familjedaghem Nyansen Robertsfors

Familjedaghem Norum

Öppna förskolan Robertsfors

Fabriksvägen 3 (vid hälsocentralen), 915 32 Robertsfors

Förskolelärare
070-558 03 15

Länk till Öppna förskolans webbplats

Grundskolor och anpassad grundskola

Rektorer grundskolan

Bygdeå och Djäkneboda skola
Charlotte Timgren
charlotte.timgren@robertsfors.se
0934-142 51

Tundalsskolan (4-6) samt Nybyskolan
Anna-Maria Nilsson
anni@robertsfors.se
0934-141 71

Tundalsskolan 7-9
Anna-Lena Göttfert
anna-lena.gottfert@robertsfors.se
0934-141 64

Jenningsskolan samt Åkullsjöns skola
Veronika Berg
veronika.berg@robertsfors.se
0934-142 54

Skoladministratörer

Skoladministratör
Tundalsskolan, Jennings och Åkullsjön
0934-142 12

Skoladministratör
Bygdeå skola, Nybyskolan och Djäkneboda skola
0934-141 70

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola finns på nedanstående skolor.
Läs mer om Anpassad grundskola

Bygdeå skola, Bygdeå
Klicka här för adress och kontaktuppgifter

Jenningsskolan, Robertsfors
Klicka här för adress och kontaktuppgifter

Nybyskolan, Ånäset
Klicka här för adress och kontaktuppgifter

Tundalsskolan, Robertsfors
Klicka här för adress och kontaktuppgifter

Bygdeå skola, förskoleklass till åk 6

Kyrkvägen 5, 915 98 Bygdeå
Lågstadiet: 0934-143 12
Mellanstadiet: 0934-143 13

Kontaktuppgift rektor

Länk till Bygdeå skolas webbplats

Djäkneboda skola, förskoleklass till åk 3

Jenningsskolan, förskoleklass till åk 3

Nybyskolan, förskoleklass till åk 6

Skolgatan 17, 915 34 Ånäset
0934-142 36 (förskoleklass)
0934-14241(arbetsrummet)

Kontaktuppgift rektor

Länk till Nybyskolans webbplats

Tundalsskolan, Åk 4 till åk 9

Skolgatan 6, 915 81 Robertsfors
Tundalsskolans expedition: 0934-142 12

Sjukanmälan elev: via Schoolsoft Länk till annan webbplats. eller ring 0934-142 12

Kontaktuppgift rektor

Länk till Tundalsskolans webbplats

Åkullsjöns skola, förskoleklass till åk 3