Gymnasiesamverkan och interkommunal ersätting (IKE)

För att underlätta samarbetet mellan Robertsfors kommun, kommuner i länet och i resten av landet har vi samlat information som rör gymnasieelevers skolgång på denna sida.

Rapportering om gymnasiestudier för Robertsfors kommuns elever

Robertsfors har ingen gymnasieskola så våra elever går gymnasiet på skolor i Västerbottens län eller i övriga landet. För att kunna följa upp hur det går för våra elever behöver vi få rapporter från de gymnasieskolor där eleverna går gällande nedanstående punkter.

  • Elevens studieresultat och totala frånvaro terminsvis
  • Åtgärdsprogram
  • Elevens frånvaro
  • Elevens byte av studieväg och eller skola
  • Studieavbrott eller studieuppehåll
  • Information om elever inför skolstart
  • Interkommunal ersättning, IKE