Gymnasium och bidrag

  • Gymnasiesamverkan och interkommunal ersätting (IKE)

    För att underlätta samarbetet mellan Robertsfors och kommuner i länet och resten av landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

  • Inackorderingstillägg

    Inackorderingstillägg från hemkommunen utgår till elever som omfattas av gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

  • Resetillägg för gymnasieelever

    Resetillägg utgår i form av bussbiljett eller kontantersättning. Regler för ansökan om resetillägg för gymnasieelever finner du här.