Välja grundskola

Alla barn som är bosatta i landet har rätt att gå i skolan men också skyldighet att gå i skolan, så kallad skolplikt (Skollagen 7 Kap)

Förskoleklass är också en obligatorisk skolform. Det innebär att alla elever börjar i förskoleklass hösten det år de fyller sex år.

Vårdnadshavare till barn i Robertsfors kommun som skall börja förskoleklass i augusti får information hemskickad och ansöker sedan via vår e-tjänst. Har ni inte fått någon information så kontakta barn- och utbildningskontoret.

Du som vill byta er nuvarande grundskola till någon annan gör detta genom att ansöka i e-tjänsten. Val av annan skola än den i upptagningsområdet kan innebära att barnet tappar rätten till skolskjuts.

Du som ska flytta till kommunen

Du som har bestämt dig för att flytta till Robertsfors kommun och har barn i skolåldern anmäler, så snart det är möjligt, vilken skola du önskar att barnet ska gå i.

Använd e-tjänst för ansökan.