Schoolsoft

På våra skolor i Robertsfors kommun arbetar vi med moderna webbaserade lösningar som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er. Välkommen till en öppnare skola!

Vad du som elev och förälder kan se i schoolsoft

Lektionsplanering, provschema och resultat

Du ser lärarens planering för dina lektioner. I provschemat kan du se prov, läxor och inlämningsuppgifter. När läraren har redovisat resultat på ett prov eller en uppgift kan du se dem i SchoolSoft.

Närvarorapportering och sjukanmälan

När läraren har rapporterat närvaro kan du direkt se en översikt. Eventuell frånvaro blir direkt synlig på föräldrarnas startsida. Som förälder kan du enkelt sjukanmäla ditt barn.

Omdömen inför utvecklingssamtal och IUP

Elever, lärare, mentorer och föräldrar lämnar omdömen inför utvecklingssamtal. När alla omdömen är klara ser du en sammanställning av dem och får möjlighet att förbereda dig innan utvecklingssamtalet. Under utvecklingssamtalet gör ni tillsammans med mentorn en utvecklingsplan (IUP) som du kan följa i SchoolSoft.

Betyg

Elevernas betyg publiceras i SchoolSoft.

Aktiviteter och nyheter

Du finner information om lov, idrottsdagar, skolfotografering, föräldramöten med mera i skolans aktivitetskalender. Här finns även andra viktiga nyheter som berör dig.

Utskrifter

All dokumentation, information, scheman, klasslistor med mera finns alltid lättillgängliga och kan enkelt skrivas ut.

Om du glömt ditt lösenord eller användarnamn 0150 kontakta skoladministratörerna