Musikskola

En vuxen och ett barn spelar piano

Från och med årskurs 4 är alla elever välkomna till Robertsfors musikskola.

Undervisningen sker enskilt eller i mindre grupper beroende på val av instrument och ålder. Musikskolan bedriver verksamhet i Bygdeå, Ånäset samt Robertsfors. Undervisningen utgår ifrån varje elevs enskilda förutsättningar och önskemål. Utöver ordinarie undervisning på 20 minuter per vecka erbjuds eleverna även att medverka vid olika konserttillfällen, ta del av workshops, gästföreläsare och andra musikprojekt under året.

Digital musikproduktion och låtskrivning

Från årskurs 7 erbjuder musikskolan musikproduktion som valbart ämne. Där får eleven lära sig skapa, arrangera och spela in sin egen musik i en digital inspelningsmiljö. Eleverna arbetar i Logic och lär sig hur man går från låtidé till färdig produktion, till exempel att skapa ljud och arrangera sina låtar, att programmera, spela in och mixa. Musikproduktion kan väljas som enskilt ämne eller som tillval utöver instrumentlektioner.

Utåtriktad verksamhet

Under läsåret genomförs varje år följande konserter

 • Höstkonsert i Robertsfors, i samarbete med Svenska kyrkan och världens barn
 • Förskoleturné i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset
 • Vårkonserter i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset
 • Grunkor och mojänger i Överklinten

Musikskolans utbud

Musikskolan försöker anpassa sitt utbud till behov och önskemål från elever och personalens kompetens.

Lektionerna är vanligtvis 20 minuter per vecka.

Kostnad

Kostnader för spelbok, strängar, rör till saxofon och klarinett tillkommer.

Avgifter 2024

Musikskolan

Kostnad

Avgift för 20 minuterslektion barn 1

600 kr/termin

Avgift för syskon

300 kr/termin

Hyra Instrument*

300 kr/termin

*Saxofon, tvärflöjt, fiol och altfiol finns att hyra

För närvarande bedrivs undervisning på följande instrument:

 • Sång
 • Gitarr
 • El-gitarr
 • El-bas
 • Trummor
 • Piano
 • Tvärflöjt
 • Saxofon
 • Ukulele
 • Fiol
 • Altfiol

Projekt Kultur för hälsa

Musikskolan i Robertsfors startade hösten 2021, i samarbete med elevhälsan och med stöd från Allmänna Arvsfonden, projektet ”Kultur för Hälsa” som jobbar för att främja elevers psykiska välmående genom musik och kultur.

Du kan läsa mer om projektet i länken nedan.

Bilder från musikskolans verksamhet

Två tonårsflickor med hörlurar skrattar.
Pojke med hörlurar sitter vid trumset.