Tundalsskolan åk 4-9

Tundalsskolan är en årskurs 4-9-skola och tillhör centrala rektorsområdet i Robertsfors kommun. Upptagningsområde för Tundalsskolan är Robertsfors närområde. Från åk 7 tillkommer även elever från skolorna i Bygdeå och Ånäset.

Tundalsskolan ligger på Skolgatan i centrala Robertsfors och har en stor skolgård med mycket plats för rastaktiviteter och rörelse under alla årstider. Inom samma område finns även idrottshall, Tundalshallen, och kommunens badhus. Eleverna använder sig även av olika fritidsområden runt omkring i samhället under idrottslektioner eller under olika temadagar.

De praktiska och estetiska ämnena har egna specialanpassade salar för sin undervisning. Personalen på skolan har en hög lärarbehörighet och det är låg omsättning i personalgruppen vilket skapar trygghet. Det finns god tillgång på elevhälsa och det är lätt att komma i kontakt med olika professioner på skolan. På högstadiet finns även ett elevrum där eleverna kan tillbringa tid under raster eller i väntan på skolskjuts.

Tundalsskolan finns även på Instagram där vi visar upp skolans arbete.

Bilder Tundalsskolan

Drönarbild över Tundalsskolan och delar av Robertsfors centrum.

Foto: Ola Westerberg

Tegelfasad med klocka och texten Tundalsskolan

Foto: Robertsfors kommun/Gunilla Lyrén

Skolavslutning många människor står i sluttande gräsmatta.

Foto: Robertsfors kommun/Gunilla Lyrén

Snöhögar. I bakrunden skolbyggnad i tegel.

Foto: Robertsfors kommun/Gunilla Lyrén