Nybyskolan F-6

Nybyskolan är en förskoleklass till åk 6-skola som ligger på Skolgatan centralt i Ånäset. Nybyskolan har en stor skolgård med mycket plats för rastaktiviteter och rörelse under alla årstider. Inom samma område finns även vårt fritidshem, Skräddaren, idrottshall och bibliotek.

Nybyskolan ligger nära Ånäsets idrottsområde med ishockeyrink, fotbollsplaner och skogen med ett fint elljusspår vilka nyttjas flitigt av eleverna både under skoltid såväl som fritidstid.

Personalen på skolan har en hög lärarbehörighet och det är låg omsättning i personalgruppen vilket skapar trygghet. Det finns god tillgång till elevhälsa.

Fritidshemmet Skräddaren finns även på Instagram där vi visar upp lite av vårt arbete tillsammans med eleverna.