Djäkneboda skola F-3

Djäkneboda skola är en förskoleklass till åk 3-skola. Undervisningen bedrivs i så kallad B-form då det är en mindre skola med färre elever. Det betyder att två åldersgrupper ingår i samma klass, försoleklass och årskurs 1 samt årskurs 2 och 3.

I skolbyggnaden finns även fritidshemmet Tallhöjden. Skogen finns i nära anslutning och skolan ligger högt belägen i en naturskön bygd och där har den stått i över 100 år.