Bygdeå skola F-6

Bygdeå skola ligger på Kyrkvägen 6 i Bygdeå och är en förskoleklass till åk 6-skola. Den lägre byggnaden rymmer förskoleklass till årskurs 3, fritidshemmet Stenen samt en slöjdsal. Mellanstadiebyggnaden stod klar under 1950-talet och i den byggnaden finns även slöjdsal och musiksal.

Bygdeå skola har bedrivits på samma plats sedan 1846. Skolan ligger nära naturområden såsom skolskogen med elljusspår. Martinssonhallen finns i anslutning för skolan att nyttja.