Åkullsjöns skola F-3

Åkullsjöns skola är en byaskola i B-form, det vill säga att barn från olika årskurser har lektioner tillsammans.

Här går barn från förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger i Åkullsjön 22 kilometer från Robertsfors och 15 kilometer från Bygdsiljum (Skellefteå kommun).

Skolan rymmer förutom klassrum, matsal (mat lagas på plats), gymnastiksal, bibliotek och pysselverkstad. Fritids och dagbarnvårdare finns också i skolans lokaler. Här finns ett nära samarbete mellan alla i huset; skol- och fritidspersonal och dagbarnvårdare.

Skolans naturnära läge innebär att barnen kan upptäcka och lära mer om och i naturen. Alldeles intill skolbyggnaden finns elljusspår och hockeyrink. Inom nära gångavstånd finns pulkbacke och grillringar som nyttjas flitigt vintertid. Under den snöfria delen av året kan bmx-banan och fotbollsplanen i närheten användas för rörelse och lek. Även två sjöar, Åkullsjön och Långsjön, ligger inom gångavstånd från skolan, dit det görs utflykter för bad, fiske samt uppgifter inom skolämnen.

Skolgården bjuder också in till lek och rörelserikedom med sin fina lekpark, stora lekytor och snöhögar vintertid. På skolgården finns även en trädgård med bärbuskar, äppelträd, örter och mycket mer. På våren får barnen sätta potatis som sedan äts till hösten. Här äter och tillagar personal och barnen det de kan ta hand om från trädgården.

Bilder Åkullsjöns skola

Barn sitter i bänkar i klassrum. Kvinnlig lärare vänd mot barnen.
Barn sitter i ring runt eldstad i snön.
Trädgård med grusplan, träd och rabatter.
Barn leker twister på plastmatta.