Anpassad grundskola

För elev som är inskriven i anpassad grundskola planerar skolan en verksamhet utifrån elevens behov.

Mottagande i anpassad grundskola

Att kunna fatta beslut om att en elev har rätt till anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola förutsätter ett noggrant förarbete med en utredning som resulterar i ett tydligt resultat. Beslut om mottagande fattas av barn- och utbildningschefen.

LSS

Lagen om särskilt stöd och service, LSS, ger barn och ungdomar som går i särskola rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det rör sig om expertstöd där stort hänsynstagande tas till varje enskilt barn och regionens habilitering är ansvarig.

Från och med den 2023 heter det som tidigare benämndes "särskola" "anpassad grundskola".