Grundskola och anpassad grundskola

 • Anpassad grundskola

  Anpassad grundskola (Särskola), Mottagande i anpassad grundskola, LSS

 • Fritidshem

  Fritidshem erbjuds för barn i skolan till och med utgången av vårterminen det år barnet fyller 13 år.

 • Grundskolor i kommunen

  I Robertsfors kommun finns sex grundskolor, här kan du läsa mer om dem.

 • Läsårstider och lov

  Inför varje läsår fastställs läsårsdata

 • Musikskola

  Från och med årskurs 4 är alla elever välkomna till Robertsfors musikskola.

 • Välja grundskola

  Alla barn som är bosatta i landet har rätt att gå i skolan men också skyldighet att gå i skolan, så kallad skolplikt.