Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola. Det är en verksamhet där barn tas omhand i medarbetarens egna hem eller i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg vilar på samma värdegrund som förskolan och följer skollagen. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande.

En form av pedagogisk omsorg är familjedaghem, där dagbarnvårdare tar emot inskrivna barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal.

Skillnader mellan förskola och pedagogisk omsorg

  • Förskolan styrs av läroplaner. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.
  • I förskolan ska det finnas legitimerade förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.

Familjedaghem

Familjedaghem i Robertsfors kommun finns i Åkullsjön , Robertsfors och Norum, se kontaktuppgifter nedan.