Öppna förskolan

Öppna förskolan finns för alla som är hemma med barn i åldrarna 0-6 år. Varje dag finns möjlighet till lek, rörelse, skapande verksamhet och aktiviteter.

Öppna förskolans verksamhet planeras och utformas tillsammans med besökarna. Du hittar öppna förskolan på familjecentralen i Robertsfors.

Här finns flera verksamheter som samarbetar. Det är:

  • barnhälsovård (BHV)
  • mödrahälsovård (MHV)
  • socialtjänst
  • öppna förskolan

På öppna förskolan kan du stärka ditt nätverk och få stöd från de verksamheter som finns.

Det kostar ingenting

Det är kostnadsfritt att komma till öppna förskolan. Det erbjuds fika till självkostnadspris. Finns även möjlighet att värma medtagen lunch.

Våra öppettider

Måndagar: kl. 09.00-12.00
Torsdagar: kl. 09.00-15.00
Fredagar: 09.00-12.00