Ängen

Förskolan Ängen är belägen i Ånäset intill Nybyskolan. Förskolan startade upp i nyrenoverade lokaler i början av 2023 och är en fyravdelningsförskola.

Avdelningar har olika färger som skiljer dem åt och varje avdelning är också anpassad efter vilken ålder barnen är i. Barnen har tillgång till en rad spännande rum utöver de vanliga lekrummen på de ljusa avdelningarna avdelningarna. I förskolan finns bland annat ett rum för vattenlek och en ateljé att få måla i.Utomhus finns anpassade lekytor runt förskolan.