Förskolor och barnomsorg

 • Avgifter och taxor pedagogisk omsorg

  Avgifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, Maxtaxa.

 • Förskolor

  Det finns fem förskolor i utspridda i kommunen; Fyrklövern, Lillebo, Lillskogen, Tallkotten och Ängen.

 • Pedagogisk omsorg

  Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola där barn tas omhand i medarbetarens egna hem eller i en särskild lokal.

 • Tempus

  Tempus är ett system för att lägga närvaro, schema och registrera frånvaro inom barnomsorg.

 • Öppna förskolan

  Den kommunala öppna förskolan finns i Robertsfors och vänder sig till dig som är hemma med barn.