Kuratorer

Skolkuratorerna finns tillgängliga för elever och vårdnadshavare när livet är svårt.

Är du som vårdnadshavare orolig för ditt barns psykiska hälsa, eller behöver du som elev en utomstående vuxen som har tid att lyssna, är ni välkomna att kontakta skolkuratorerna. Det kan exempelvis handla om relationer, konflikter inom familjen, skoltrötthet, missbruk, sjukdom eller något annat som känns tungt att bära på.

I vissa fall fungerar kuratorn som en sluss vidare till andra myndigheter som till exempel hälsocentral eller socialtjänsten. Skolkuratorerna medverkar i skolans elevhälsoteam och krisgrupp. Vi nås enklast på våra mobiltelefonnummer eller via mailen.