Elevhälsan

  • Elevhälsans medicinska insats

    Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare.

  • Kuratorer

    Skolkurator finns tillgängliga för elever och vårdnadshavare när livet är svårt.

  • Logopeder

    Logopeder är specialister inom bland annat språk och kommunikation