Reseersättning vid val av annan skola inom kommunen

Val av skola -bidraget gäller enbart inom kommunens skolor.

Den fasta ersättningen följer Länstrafikens prislista när kollektivtrafik saknas:

Med detta tar också vårdnadshavare på sig det fulla ansvaret att själva ordna skolskjuts för sina barn.

Månadsersättningen avser resa tor varje dag. Beloppet omräknas ifall eleven inte dagligen åker till och från skolan. (Skjuts till/från fritidshem är vårdnadshavares ansvar).

Ansökan om reseersättning ska ha inkommit senast 30 september alternativt 28 februari för att ersättning ska betalas ut för en hel termin.

Ansökan sker inför varje termin.

Kontaktperson

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se