Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Särskola

För elev som är inskriven i särskolan planerar skolan en verksamhet utifrån elevens behov.

Mottagande i särskolan

Att kunna fatta beslut om att en elev har rätt till grundsärskola eller gymnasiesärskola förutsätter ett noggrant förarbete med en utredning som resulterar i ett tydligt resultat. Beslut om mottagande fattas av barn- och utbildningschefen.

LSS

Lagen om särskilt stöd och service, LSS, ger barn och ungdomar som går i särskola rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det rör sig om expertstöd där stort hänsynstagande tas till varje enskilt barn och landstingets habilitering är ansvarig.

 

Kontaktperson

Särskola Åk 1-3
Yttre Ringvägen 4
915 31 Robertsfors
Tel: 0934-142 54

Rektor: Per-Olof Nilsson
Mail: per-olof.nilsson@robertsfors.se

Särskola Åk 4-6

Anna-Maria Nilsson
Telefon: 0934-141 71
anni@robertsfors.se

Särskola Åk 7-9
Skolgatan 6
915 31 Robertsfors
Tel: 0934-142 12 (expedition)

Rektor (7-9): Anna-Lena Göttfert
Mail: anna-lena.gottfert@robertsfors.se