Särskola

För elev som är inskriven i särskolan planerar skolan en verksamhet utifrån elevens behov.

Mottagande i särskolan

Att kunna fatta beslut om att en elev har rätt till grundsärskola eller gymnasiesärskola förutsätter ett noggrant förarbete med en utredning som resulterar i ett tydligt resultat. Beslut om mottagande fattas av barn- och utbildningschefen.

LSS

Lagen om särskilt stöd och service, LSS, ger barn och ungdomar som går i särskola rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det rör sig om expertstöd där stort hänsynstagande tas till varje enskilt barn och landstingets habilitering är ansvarig.

 

Kontaktperson

Särskola Åk 1-3
Yttre Ringvägen 4
915 31 Robertsfors
Tel: 0934-142 54

Rektor: Per-Olof Nilsson
Mail: per-olof.nilsson@robertsfors.se

Särskola Åk 4-6

Anna-Maria Nilsson
Telefon: 0934-141 71
anni@robertsfors.se

Särskola Åk 7-9
Skolgatan 6
915 31 Robertsfors
Tel: 0934-142 12 (expedition)

Rektor (7-9): Anna-Lena Göttfert
Mail: anna-lena.gottfert@robertsfors.se