Anpassad grundskola (Särskola)

Från och med den 2 juli byter särskola namn och heter anpassad grundskola. För elev som är inskriven i anpassad grundskola planerar skolan en verksamhet utifrån elevens behov.

Mottagande i anpassad grundskola

Att kunna fatta beslut om att en elev har rätt till anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola förutsätter ett noggrant förarbete med en utredning som resulterar i ett tydligt resultat. Beslut om mottagande fattas av barn- och utbildningschefen.

LSS

Lagen om särskilt stöd och service, LSS, ger barn och ungdomar som går i särskola rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det rör sig om expertstöd där stort hänsynstagande tas till varje enskilt barn och landstingets habilitering är ansvarig.

Kontaktperson

Anpassad grundskola Åk 1-3
Yttre Ringvägen 4
915 31 Robertsfors
Tel: 0934-142 54

Rektor: Veronika Berg
Mail: veronika.berg@robertsfors.se

Anpassad grundskola Åk 4-6

Anna-Maria Nilsson
Telefon: 0934-141 71
anni@robertsfors.se

Anpassad grundskola Åk 7-9
Skolgatan 6
915 31 Robertsfors
Tel: 0934-142 12 (expedition)

Rektor (7-9): Anna-Lena Göttfert
Mail: anna-lena.gottfert@robertsfors.se