Fyra personer står framför ett träd. Musikskolans personal.
Musikskolans personal. Från vänster: Elin Pettersson, Lis-Beth Öberg, Oskar Melander och Hannes Lundberg.

Projekt Kultur för hälsa

Musikskolan i Robertsfors startade hösten 2021, i samarbete med elevhälsan och med stöd från Allmänna Arvsfonden, projektet ”Kultur för Hälsa” som jobbar för att främja elevers psykiska välmående genom musik och kultur.

Det finns fem olika Kultur för hälsa-kurser, på tre till fem veckor där man träffas 20–30 minuter i veckan för att på olika sätt introduceras till musik i en miljö där vardagliga tankar kanske för en stund kan mildras, De fem olika inriktningarna i projektet är.
Instrument – som är lik den vanliga verksamheten men utan läxor och mer baseras på elevens önskemål
Skapa låtar – om läkande skrivande
Musikgemenskap – till exempel vara med andra som delar samma musiksmak
Stärkande sång – med fokus på andning och avslappning
Svenska med musik – där eleven får tonsätta texter till musikbakgrund med fokus på att utveckla det svenska språket.

Kontaktperson

Projektansvarig

Elin Pettersson
elin.pettersson@robertsfors.se