Flickhänder och en manshand som plinkar på pianotangenter.

Musikskola

Från och med årskurs 4 är alla elever välkomna till Robertsfors musikskola.

Instrument

Undervisningen sker enskilt eller i mindre grupper beroende på val av instrument och ålder. Musikskolan bedriver verksamhet i Bygdeå, Ånäset samt Robertsfors. Undervisningen utgår ifrån varje elevs enskilda förutsättningar och önskemål. Utöver ordinarie undervisning på 20 minuter per vecka erbjuds eleverna även att medverka vid olika konserttillfällen, ta del av workshops, gästföreläsare och andra musikprojekt under året.

Digital musikproduktion och låtskrivning

Nyhet! Från årskurs 7 erbjuder musikskolan musikproduktion som valbart ämne. Där får eleven lära sig skapa, arrangera och spela in sin egen musik i en digital inspelningsmiljö. Eleverna arbetar i Logic och lär sig hur man går från låtidé till färdig produktion, till exempel att skapa ljud och arrangerar sina låtar, att programmera, spela in och mixa. Musikproduktion kan väljas som enskilt ämne eller som tillval utöver instrumentlektioner.

Utåtriktad verksamhet

Under läsåret genomförs varje år följande konserter:

 • Höstkonsert i Robertsfors, i samarbete med Svenska kyrkan och världens barn
 • Förskoleturné i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset
 • Vårkonserter i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset
 • Grunkor och mojänger i Överklinten

Musikskolans utbud

Musikskolan försöker anpassa sitt utbud till behov och önskemål från elever och personalens kompetens. För närvarande bedrivs undervisning på följande instrument:

 • Sång
 • Gitarr
 • El-gitarr
 • El-bas
 • Trummor
 • Piano
 • Tvärflöjt
 • Saxofon
 • Ukulele
 • Fiol
 • Altfiol

Saxofon, tvärflöjt, fiol och altfiol finns att hyra för 300 kr/termin. Lektionerna är vanligtvis 20 minuter/vecka och avgiften är för närvarande 600 kr/termin. Om det finns syskon betalar de halva avgiften. Kostnad för musikproduktion är 600kr/termin.

Personal

Lärareinstrumentkontakt
Lis-Beth Öberg (musikledare)Piano, tvärflöjt, saxofon.lis-beth.oberg@robertsfors.se
Hannes LundbergGitarr, elgitarr, musikproduktionhannes.lundberg@robertsfors.se
Elin PetterssonSång, fiol, altfiolelin.pettersson@robertsfors.se
Oskar MelanderTrummor, elbasoskar.melander@robertsfors.se
Fyra personer står framför ett träd. Musikskolans personal.
Musikskolans personal. Från vänster: Elin Pettersson, Lis-Beth Öberg, Oskar Melander och Hannes Lundberg.

Kontaktperson

MUSIKSKOLAN ROBERTSFORS
Skolgatan 6
915 31 Robertsfors
lbog@robertsfors.se

Musikledare
Lis-Beth Öberg
070-3220076
lis-beth.oberg@robertsfors.se