illustration med hjärta i linje som övergår till pulsstreck. Texten yrkesutbildning vård och omsorg

Yrkesutbildning Vård och omsorg

Vill du studera till undersköterska?

Lärcentrum har haft glädjen att kunna bedriva Vård- och omsorgsutbildning löpande under de senaste åren och behovet av utbildad vårdpersonal är fortsatt stort. Denna utbildning vänder sig till dig som trivs att arbeta med att stödja och vårda människor i olika omvårdnadssituationer. När du är klar med utbildningen kan du jobba som undersköterska.

Upplägg och studietid

Utbildningen pågår under 1,5 år med 100% studietakt och är lärarledd en dag per vecka, övrig tid studerar du på egen hand via utbildningsanordnarens lärplattform. Det ingår också arbetsplatsförlagda delar (APL) under utbildningen. Utbildningsstart sker den 15 augusti.

Beroende på dina tidigare yrkeserfarenheter från vården kan din studietid kortas ner med hjälp av validering.

Egna kostnader i utbildningen

Inköp av litteratlitteratur bekostas av eleven och du behöver ha tillgång till egen bärbar dator för genomförande av hemstudierna och den kan även behövas i klassrummet. Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighet

Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket då utbildningen ligger på gymnasienivå. För behörighet till vuxenutbildningen gäller att man fyllt 20 år vid start i januari eller att man har en gymnasieexamen eller studiebevis.

Kursplan

Kurser som ingår är bl a Hälso och sjukvård, Omvårdnad, Social omsorg, Anatomi och fysiologi, Gerontologi och geriatrik. För att få ett diplom för Vård- och omsorgscollege utfärdad krävs också Svenska 1/Svenska som andra språk 1 och Samhällskunskap 1a1.

Ansökningsblankett hittar du under “Dokument”.

Kursstart: 15 augusti 2022

Skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson

Administratör

Anna Pålskog
Tel 0934-141 72
anna.palskog@robertsfors.se

Rektor Lärcentrum samt studie- och yrkesvägledare

Monica Lindgren

0934-141 77

070-233 45 85

monica.lindgren@robertsfors.se