illustration med hjärta i linje som övergår till pulsstreck. Texten yrkesutbildning vård och omsorg

Yrkesutbildning Vård och omsorg

Ny utbildning i VÅRD OCH OMSORG med stöd i yrkessvenska

Vård- och omsorg är en utbildning för dig som trivs att arbeta med att stödja och vårda människor i olika omvårdnadssituationer. Det är ett stort behov av människor som kan arbeta inom vården och det kommer att bli ännu större framöver.

Upplägg och studietid

Utbildningen bedrivs på heltid och pågår under fyra terminer (2 år) och kurser inom vårdområdet studeras samtidigt med stöd i svenska som andra språk. Undervisningen kommer att vara på plats på Lärcentrum i kombination med fjärrundervisning i vårdkurserna samt två dagar/vecka stöd i svenska samt handledning i vårdkurserna. Du får betyg både i vårdkurser och svenska som andra språk. Det ingår även arbetsplatsförlagd undervisning under perioder (APL). Du kommer att använda en lärplattform som utbildningsanordnaren tillhandahåller.

Studiestart

2022-02-28

Egna kostnader i utbildningen

En del litteratur som ingår i utbildningen ligger i utbildningsanordnarens lärplattform i form av e-läromedel men en del bekostas av eleven. Du behöver ha tillgång till egen bärbar dator både för hemstudier men den kan även komma att användas i klassrummet. Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighet

Du behöver ha kunskaper på grundnivå i svenska språket då vård- och omsorgskurserna ligger på gymnasienivå. En individuell bedömning görs för varje elev. Du behöver också ha grundläggande kunskaper i datoranvändning. För behörighet till vuxenutbildningen gäller att man fyllt 20 år under 2021 eller att man har en gymnasieexamen, slutbetyg eller studiebevis.

Kurser inom utbildningen

Anatomi och fysiologi, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, Gerontologi och geriatrik, Hälso- och sjukvård, Omvårdnad, Psykiatri, Psykologi, Social omsorg samt Vård och omsorg specialisering.

VOC-diplom

Diplom utfärdas efter avklarad utbildning enligt reglerna för Vård och omsorgscollege och där ingår även kravet på Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 och Samhällskunskap 1a1.

Sista ansökningsdag

Snarast, kursstart 28 februari 2022.

För mer information, Kontakta Monica Lindgren eller Anna Pålskog, se kontaktuppgifter nedan

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson

Rektor samt studie- och yrkesvägledare

Monica Lindgren

0934-141 77

070-233 45 85

monica.lindgren@robertsfors.se

Administratör

Anna Pålskog
Tel 0934-141 72
anna.palskog@robertsfors.se