Resor

Regler, ansökan om resetillägg/bussbiljett för gymnasieelever
Resetillägg utgår i form av bussbiljett och ansökan sker hos gymnasieskolorna. Ansökan om busskort gäller för hela gymnasieutbildningen.

För att elev skall vara berättigad till busskort gäller:

 • att eleven ej har fyllt 20 år – resetillägg utgår t o m vårterminen det år eleven fyller
  20 år
 • att utbildningen är på heltid och kursens längd omfattar minst 8 veckor
 • att avståndet mellan skola och bostad är minst 6 km, gång och cykelvägar ska
  beaktas
 • Resetillägg utgår normalt som bussbiljett och ni ansöker via er gymnasieskola.

Kontant ersättning utgår i följande fall:
Ansökan om kontant ersättning görs för varje läsår

 • när kollektivtrafik saknas helt är ersättningen maximerad till
  månadsbiljettpriset som följer länstrafikens taxa (för km-avstånd 16-22 km).
 • elev som har ett gångavstånd längre än 4 km/enkel väg till hållplats för kollektiv
  trafiklinje.

Ersättning
Läsåret 2023/2024
4 – 8 km 470:-/månad *
8 km och längre 700:-/ månad *

Månadsersättningen avser resa t o r varje dag. Beloppet omräknas ifall eleven endast ska ersättas för en resa per dag eller vissa veckodagar


Du som ändrar adress eller byter skola är skyldig att meddela skolan detta, gäller även
vid avbrutna studier. Du blir återbetalningsskyldig om du använder busskortet eller tar
emot bidrag som du ej är berättigad till.
Enligt barn och utbildningsnämnden § 25 930311 uppräknas ersättningen efter
länstrafikens aktuella taxa.

Kontaktperson

Utredningssekreterare

0934-140 04

Länkar

Ansökan resor