Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg från hemkommunen utgår till elever som omfattas av gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Elever vid folkhögskolor, fristående skolor och riksinternat ansöker om inackorderingstillägg hos CSN. Priserna kommer att justeras innan höstterminen 2022 men är inte klart ännu.

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Mikael Jernstedt

0934-140 04

mikael.jernstedt@robertsfors.se