Gymnasiesamverkan och IKE

För att underlätta samarbetet mellan Robertsfors och kommuner i länet och resten av landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

Länk till region Västerbottens hemsida om gymnasiesamverkan www.regionvasterbotten.se/gymnasiesamverkan
Länk till Gymnasieantagningen för Västerbottens län www.gymnasieantagningen.nu

Rapportering om gymnasiestudier för Robertsfors kommuns elever

Robertsfors har ingen gymnasieskola så våra elever går gymnasiet på skolor i Västerbottens län eller i övriga landet. För att kunna följa upp hur det går för våra elever behöver vi få rapporter från de gymnasieskolor där eleverna går gällande nedanstående punkter.

  • Elevens studieresultat och totala frånvaro terminsvis
  • Åtgärdsprogram
  • Elevens frånvaro
  • Elevens byte av studieväg och eller skola
  • Studieavbrott eller studieuppehåll
  • Information om elever inför skolstart
  • Interkommunal ersättning, IKE

Fakturaadress; 

Robertsfors Kommun 

FE 7436 Scancloud 

SE-831 90 ÖSTERSUND 

Referens; 43000 

Kontaktperson

Utredningssekreterare

0934-140 04