Regler och taxa

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om regler och avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Vilka har rätt till förskola eller annan pedagogisk omsorg?

Barn mellan 1 och 5 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är arbetssökande har rätt till förskola eller annan pedagogisk omsorg. Hänsyn ska tas till vårdnadshavarens och eventuell sambos arbetstider, studietider samt restider till och från verksamheten.

Vad är Allmän förskola ?

Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri upp till 525 timmar (15 timmar per vecka). Allmän förskola bedrivs endast under skolans läsår, ej under lov.

Vad gäller när man är arbetssökande eller föräldraledig?

Barnen i förskoleåldern 1-5 år vars vårdnadshavare och/eller eventuell sambo är arbetssökande eller föräldraledig har rätt till barnomsorg  15 timmar per vecka och avgift debiteras fram till höstterminen det år de börjar allmän förskola. Avgift debiteras 12 månader per år.

Vilka har rätt till fritidshem?

Fritidshem erbjuds för elever från och med förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Rätt till plats på fritidshem kan också finnas för den elev som har ett eget behov på grund av familjens situation.

Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar.

Hur ansöker man?

Ansökan till förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg ska göras på blankett som finns kommunens hemsida. När ansökan inkommit och registrerats skickas en bekräftelse till vårdnadshavaren. Verksamhetschef för respektive område fattar sedan beslut om placering i mån av tillgång av platser. En placeringsbekräftelse och viss information skickas till vårdnadshavaren när barnet fått en plats. Innan placering skall schema och inkomstuppgift lämnas in till barn- och utbildningskontoret. Kommunen är inte skyldig att erbjuda barnomsorg under längre tid än föräldrarnas arbetstid plus restid. Verksamheternas öppethållande är 06.00 – 18.00. Platsen debiteras 12 månader/år. Vi tillämpar en veckas avgiftsfri inskolning.

Hur lång tid tar det innan man får plats?

För att garanteras en plats ska ansökan vara inlämnad senast fyra månader före önskat placeringsdatum.

Vi stänger för fortbildning

Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg får stänga 4 dagar/läsår för personalens fortbildning under förutsättning att samordning sker med skolpersonalen kompetensutvecklingsdagar minst 2, helst 3 stängningsdagar.  Stängningsdagarna meddelas två månader i förväg.  Ingen reducering av avgiften beviljas på grund av detta.

Kontaktperson

Sekreterare Barn & Utbildning

Nina Nordell

0934-141 42

nina.nordell@robertsfors.se