Drömvallens föräldrakooperativ

Drömvallen bedriver förskola för åldrarna 1-5 år och fritidsverksamhet för 6-12 åringar. Vi ligger i Sikeå i nära anslutning till E4-an och bussar för dem som pendlar. En stor del av vår verksamhet bedrivs utomhus. Vi har fin utomhusmiljö med skog, fotbolls- och skridskoplan. För att kunna möta varje barn på dess utvecklingsnivå arbetar vi under förmiddagarna i mindre grupper.

Vi arbetar med att:

 • Utveckla en stimulerande och trygg miljö för barnen att lära sig och utvecklas i. Samt få barnen förstå värdet av vår gemensamma miljö och det ansvar vi har för den.
 • Leka och ha roligt. Barnen uppskattar våra roliga dagar som ex. pyjamasdag, leksaksdag, cykeldag och spaveckor.
 • Forma glada barn som är trygga med sig själva och mår bra.
 • Lära barnen att ta hänsyn till varandra, att alla är lika mycket värda.
 • Lära barnen utveckla och känna igen sina känslor. Utveckla barnens empati och ge dem mycket kärlek och
  närhet.
 • Ha ett nära och förtroendefullt samarbete med er vårdnadshavare.
 • Varje barn ska ha lärt sig något varje dag.
 • Varje barn ska ha blivit sett, lyssnat till och bekräftat varje dag.
 • Barnens önskemål ligger till grund för vår verksamhet.

Vi arbetar naturligtvis efter läroplanen. Varje vecka har vi språk och matematiksamlingar. Vår kokerska lagar smaskig och näringsriktig mat i vårt eget kök. Vi äter mycket frukt och grönsaker och bakar bröd. Som förälder har du stor möjlighet till inflytande.

Vi är ett föräldrakooperativ med föräldrar som styrelse. Föräldrarna hjälper till med städ/arbetsdagar 2-3 gånger per år och styrelsearbete. Vi som arbetar är anställda av kooperativet.

Kontaktperson

Rektor
Marja Kujanpää

Adress:
Drömvallen Föräldrakooperativ
Sikeå 204
915 93 Robertsfors

Telefon: 0934-151 48
Mail: dromvallensforskola@outlook.com