Förskolor och fritidshem

Välkommen till Robertsfors kommuns förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet!

I kommunen erbjuds det:

  • Förskolor för barn 1-5 år.
  • Fritidshem för barn 6-12 år.
  • Pedagogisk omsorg erbjuds i mån av tillgång av platser i vissa upptagningsområden som ett alternativ till förskola.

Regler och avgifter

Vill du veta mer om vad som gäller kring regler och avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg? Läs mer under Regler förskola, Regler fritidshem och Avgifter och taxor.

Stängningsdagar

Förskolor och fritidshem har öppet helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Vi stänger för fortbildning
Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg får stänga 4 dagar/läsår för personalens fortbildning under förutsättning att samordning sker med skolpersonalen kompetensutvecklingsdagar minst 2, helst 3 stängningsdagar.  Stängningsdagarna meddelas två månader i förväg.  Ingen reducering av avgiften beviljas på grund av detta.

Läsårstider och k-dagar finner du under läsårsdata.

Ansökan

ANSÖKAN, PLACERING OCH INSKOLNING
Ansökan till förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg ska göras via e-tjänsten på kommunens hemsida. Ansökan till fristående verksamhet går ej att ansöka via denna e-tjänst utan måste ansökas direkt hos berörd verksamhet.

När ansökan inkommit och registrerats skickas en bekräftelse tillbaka till vårdnadshavaren.
Verksamhetschef/rektor för respektive område fattar sedan beslut om placering i mån av tillgång av platser. En placeringsbekräftelse och viss information skickas till vårdnadshavaren när barnet fått en plats. Kommunen är inte skyldig att erbjuda barnomsorg under längre tid än föräldrarnas arbetstid/studietid plus restid.

Behövs mer tid kan separat ansökan göras till rektor som kan besluta om ”särskilda skäl till placering”. Verksamheternas öppethållande är 06.00 – 18.00.

Platsen debiteras 12 månader/år.

Syskonförur gäller på förskolan, detta innebär att vårdnadshavare har förtur på önskad förskola om man har sitt äldre barn där.

Köadministration
För att garanteras en plats ska ansökan vara inlämnad senast fyra månader före önskat placeringsdatum. Inga nya placeringar görs from mitten på juni tom början på augusti.

Inskolning

Förskola
Vi erbjuder 5 dagars avgiftsfri inskolning. Inskolningen är en viktig grund för en bra omsorg. Inskolningstiden planeras med personalen som tar emot barnet. Vi har en duktig och kunnig personal som kan ge råd om hur inskolningen bäst ska ske. Placering på förskolan/pedagogisk omsorg innebär som regel en genomgripande förändring i barnets tillvaro.

Fritids
Kort efter bekräftelse mottagits kontaktar fritidshemmet vårdnadshavare för att planera för barnets introduktion. Vid inskolning på fritids gäller inte 5 avgiftsfria dagar.

Tacka nej till erbjuden plats
Det går bra att ändra startdatum fram tills att erbjudande om plats och inskolningsdatum är bestämt.
Tackar man nej till erbjuden inskolning så förlorar man platsen och måste söka om på nytt.

Uppsägning

Uppsägning av förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg ska göras på särskild blankett och kan hämtas från:

Uppsägningstiden är en månad.
Om platsen sägs upp och ny plats till samma barn önskas inom tre månader från barnets sista vistelsedag, räknas placeringen som om den fortgått hela perioden. Avgift utgår för platsen retroaktivt, även för de månader som barnet inte varit närvarande.

Kontaktperson

Rektor: Tundalsskolan (4-6), Nybyskolan

Anna-Maria Nilsson

0934-141 71

anni@robertsfors.se

Rektor: Jenningsskolan, Åkullsjöns skola

Veronika Berg

0934-142 54

veronika.berg@robertsfors.se

Rektor Bygdeå och Djäkneboda skola

Charlotte Timgren

0934-142 51

charlotte.timgren@robertsfors.se

Rektor Norra området och DBV Solstrålen Åkullsjön

Mia Holmström

0934-141 41

mia-lena.holmstrom@robertsfors.se

Rektor Centrala & DBV Nyansen

Helena Uppenberg

0934-141 21

helena.uppenberg@robertsfors.se

Rektor Södra området & DBV Nourm

Åsa Löf

0934-140 63

asa.lof@robertsfors.se

Sekreterare Barn & Utbildning

Nina Nordell

0934-141 42

nina.nordell@robertsfors.se