Kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar i åldern 16–20 år som är folkbokförda i Robertsfors kommun och som fullföljt sin skolplikt i grundskola men inte genomför eller fullföljt utbildning på gymnasieskola.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

• hålla sig informerad, löpande under året, om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret och hur de är sysselsatta
• erbjuda lämpliga individuella insatser vid behov, som i första hand motiverar den enskilde att påbörja eller återuppta studier
• dokumentera insatser och föra register över de unga som omfattas av ansvaret.

Har du inte slutfört gymnasiet?

Om du inte har slutfört gymnasiet med en gymnasieexamen, fått studiebevis eller gymnasieintyg eller är på väg att avbryta dina gymnasie¬studier. Vill du ha hjälp med att hitta lämplig sysselsättning, kontakta oss.

Mer information
Skollag (2010:800), 29 kapitlet, paragraf 9 – Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kontaktperson

Handläggare KAA

Zahra Hedlund

070-655 50 26

zahra.hedlund@robertsfors.se

Besöksadress

Parkgatan 1
915 31 Robertsfors

Postadress

Storgatan 13
915 81 Robertsfors

SYV Lärcentrum

Monica Lindgren

0934-141 77

monica.lindgren@robertsfors.se