Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Barn & Utbildning

Under Barn- och utbildningssektorn ligger kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, komvux och uppdragsutbildning.

Populära undersidor

LäsårsdataGrundskolorFörskolor och fritidshemManual SchoolSoftVuxenutbildning - Lärcentrum