Tillfällig påstigningsplats för bussresenärer vid Sikeå E4

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Btggarbetsplats med stor vägkorsning.
Arkivbild över E4-korsningen Sikeå.

Under kvällen den 24 oktober från kl. 18.00 fram till kl. 06.00 på morgonen den 25 oktober kommer det att vara en tillfällig påstigningsplats vid Sikeå E4. Detta på grund av att infarten till busshållplatsen vid pendlarparkeringen ska göras om (bland annat på grund av för brant lutning).

Under arbetstiden hänvisas bussar och resenärer till en tillfällig påstigningsplats vid MECA. Platsen kommer att vara uppmärkt med skylt. Det går bra att parkera på pendlarparkeringen, utfarten från busshållplatsen vid logen kommer att vara opåverkad. Från pendlarparkeringen finns en väg ner till den tillfälliga påstigningsplatsen för fotgängare.

Bussarna kommer att behöva köra runt hela industriområdet. De kör in vid MECA:s infart och ut vid Johanssons maskin.