Vi fortsätter fräscha upp busskurer

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Bilder av blå busskur. en förebild med klotter och en efterbild nymålad.

Det långsiktiga arbetet med underhåll av busskurer fortskrider! Nu senast var det dags för träkurerna längs E4 från Grimsmark i norr till Öndebyn i söder att få sig en släng av målarpenseln och rustas upp!
Utöver detta står tre kurer, Bäck södergående riktning, Fäboda södergående riktning samt Öndebyn södergående riktning, på tur att tas in för renovering.

Åtta träkurer har alltså blivit upprustade nu och tre står på tur för renovering. Arbetet med att ge busskurer i kommunen ett lyft är långsiktigt och ständigt pågående.

Välkommen att vänta på bussen i de fina kurerna!