Är du förälder och har barn i åldern 3–12 år?

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Robertsfors kommun bjuder in dig att delta i ABC-föräldragrupp. ABC står för ”Alla Barn i Centrum”.
Vi träffas vid fyra tillfällen i höst för att samtala om föräldraskapet utifrån olika teman. Träffarna äger rum på kvällstid och kommer att handla om hur relationerna i familjen kan stärkas och hur stress och konflikter kan förebyggas i vardagssituationer.

Datum: den10/10 24/10, 14/11 och 28/11
Tid: kl. 17.30-20.00
Lokal: Familjecentralen i Robertsfors

Föräldragruppen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.
Antalet platser är begränsat.

För mer info och anmälan

Anmälan senast 6 oktober via mail: abc@robertsfors.se eller ring eller sms:a Josefin: 070-555 28 56

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbete med kommuner, stadsdelar och karolinska institutet
Du kan läsa mer på www.allabarnicentrum.se