Anhöriggrupp Robertsfors kommun hösten 2023

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Två händer sträcks ut mot varandra i mmörkt rum.

***Uppdatering 13 september:

På grund av för få anmälda till anhöriggruppen med start 14/9 ställer vi in den och planerar för en ny uppstart när det blir en större grupp.***

Gruppen vänder sig till dig som är närstående och som på något sätt stödjer en person med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Syftet är att ge kunskap om olika kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, en ökad förståelse för förändringar och kunskap som underlättar vardagen och träffa andra med liknande erfarenheter.

Träffarna är upplagd att det under de första fyra tillfällena kommer inbjudna föreläsare och fyra påföljande träffar har olika diskussionsteman som leds av cirkelledare.

Anhöriggruppen är en samverkan mellan kommun, region och studieförbundet vuxenskolan.

Lokal: träffar sker i vuxenskolans lokaler på Storgatan 50 i Robertsfors
Dag: träffar är på torsdagar
Tid: träffarna är mellan kl 10-12

För att anmäla dig till en anhöriggrupp eller om du har frågor ring 0934-108 95

14 september

Från utredning till diagnos
Demensansvarig sjuksköterska hälsocentralen Robertsfors
Olika demenssjukdomar och påverkan på kognitiva funktioner
Processledare demensteam Robertsfors kommun

21 september

Stöd i hemmet
Biståndshandläggare, Robertsfors kommun
Trygghetsskapande teknik i hemmet
Hemtjänst, Robertsfors kommun

28 september

BPSD vad är det och hur kan man tänka som närstående?
Robertsfors kommuns demensteam
Hjälpmedel vid demens
Arbetsterapeut

5 oktober

Måsen, en daglig verksamhet för personer med demenssjukdom
Anhörigstöd Anhörig koordinator Robertsfors kommun

Därefter är det ytterligare fyra träffar med olika teman, samma dag, tid och plats.

  • Sorg och glädje
  • Hemmet en arbetsplats – arbetsplatsen ett hem
  • Rätten till eget liv
  • Se människan
  • Separation

Varmt välkommen med din anmälan

/Cirkelledare Cecilia och Gunilla