Lyckad invigning av nytt Bygdeåbibliotek

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Två kvinnor står vid en mikrofon framför en faluröd byggnad med skylten Bibliotek.

I tisdags, den 8 augusti, invigdes det nya folk- och skolbiblioteket i Bygdeå. Efter regn och åskväder kommer solsken. Det var verkligen devisen vid invigningen av det nya biblioteket i Bygdeå som nu är inrymt i Församlingshemmet.

Biblioteks -och kulturchef Åsa Lundström inledde med att hälsa alla välkomna och berättade om ”Gläntan”, en platsbyggd installation som visualiserar en trygg plats i skogen. Den är skapad av den lokala konstnären Katarina Paulsson som arbetar från sitt hem i Sikeå. ”Gläntan” har finansierats med hjälp av kulturrådsmedel.

Åsa poängterade sedan att biblioteket är menat som en trygg plats, en kärna för demokrati och samverkan. Kommunstyrelsens ordförande Petra Andersin tog vid och pratade om att demokrati inte kan tas för given.  Den är något vi måste värna om och arbeta för.
– Biblioteket har en viktig uppgift eftersom läsning är livsviktig för språkutveckling, deltagande och integration, säger Petra Andersin.

Petra nämnde också att biblioteksverksamheten har blivit HBTQI-diplomerad. Band klipptes sedan av Petra och biblioteket blev officiellt invigt.

Inne i bibliotekslokalen bjöds det på gissningstävling, bullar, kaffe/saft och det delades ut tygpåsar och bokgåvor till besökarna. Över 200 besökare var på plats under invigningsdagen.