Charlotte är ny rektor för Bygdeå och Djäkneboda

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Charlotte har blond page och rosa tröja. Står mot grönskande rönn.

Charlotte Timgren är ny rektor för Bygdeå skola (F-6) och Djäkneboda skola (F-3). Charlotte blev klar med lärarutbildningen på Umeå universitet 2007. Hon är legitimerad lärare i förskola, förskoleklass och grundskola till och med årskurs 6 samt sameskolan och kommunal vuxenutbildning. Hon har arbetat som lärare i Robertsfors kommun sedan 2015 och som förstelärare sedan 2018. Hon har arbetat på både Djäkneboda skola och, nu senast, på Bygdeå skola.
– Jag uppskattar mina kompetenta kollegor mycket! Att tillhandahålla undervisning och en trygg skolmiljö är ett lagarbete. Min erfarenhet som lärare från skolorna i Bygdeå och Djäkneboda ser jag som en tillgång i rektorstjänsten då jag redan har god kännedom om de här skolornas verksamheter och behov, säger Charlotte.

Hon sökte rektorstjänsten för att hon brinner för skolutvecklingsfrågor och vill arbeta med dessa med större ansvar och mandat.
– Det är med stor ödmjukhet, ansvar och glädje jag tar mig an det här uppdraget, säger Charlotte Timgren.

Charlotte tillträdde tjänsten som rektor för Bygdeå och Djäkneboda grundskolor 7 augusti efter Anders Heldebro som nu går i pension.