Viktig information: begränsad dricksvattenproduktion

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Uppdatering 16 juni kl. 08.30

Överklinten fick tillbaka vattenförsörjningen strax efter vattenavbrottet i onsdags. På platsen för olyckan grävdes de förorenade massorna bort och enligt den provtagning som utfördes under saneringsarbetet blev det ingen spridning ner i marken. Så det blev lyckligtvis ingen påverkan på vattentäkten.

Vi ber alla med kommunalt vatten att fortsatt vara restriktiva med användandet av vattnet tills annat anges. Detta på grund av det varma, nederbördsfattiga vädret och vi vill minska risken för ett bevattningsförbud i kommunen.


Uppdatering 19:40: Bortgrävning av de förorenade massorna är nu avslutat och vattentillförseln kan startas upp. Vänligen var återhållsam med vattenanvändningen så att vattenreservoarerna får fyllas upp igen.

Tack för ert tålamod.

 

Uppdatering 15:30: Vattentillförseln till Överklinten fungerar inte just nu. Tekniska kontoret arbetar för att lösa det.

 


En trafikolycka där en lastbil har vält i närheten av vattentäkten och diesel har runnit ut medför att vi har begränsad dricksvattenproduktion.

Vi uppmanar till sparsam användning av vatten samt att vi inför förbud mot bevattning av gräsmattor m.m.

Mer information läggs ut fortlöpande.