Robertsforsgruppen bjuder in till filmvisning och utställning

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Robertsforsgruppen För allmänt bruk
Foto: Johannes Samuelsson

Tid och plats: Robertsfors bruks gamla ladugård och stall den 19 juni mellan klockan 17.00 – 20.00.

Som en del i projektet För allmänt bruk, ett samarbete mellan Robertsfors kommun, ArkDes och Riksantikvarieämbetet öppnar vi upp och aktiverar ladugården och stallet i Robertsfors bruk. 

https://arkdes.se/artikel/for-allmant-bruk

Vi är stolta över möjligheten att visa Sofia Runarsdotters videoverk Whispers på Lagårdsvinden, ett verk som undersöker handbollens skönhet och lidelse och är en del av det socialt engagerade fotoprojektet ’Girl, Battle’ där hon involverar spelare från B-, A-flickorna och Damlaget i Sikeå SK.

Dokumentärfotografen och konstnären Sofia Runarsdotter är bördig från byn Bjänsjöå utanför Robertsfors och spelade själv handboll i Sikeå SK under sin uppväxt och tonår. Nu har hon återvänt till Robertsfors för att ta reda på vad som finns kvar i väggarna på Jennings- och Tundalshallen men också för att involvera de spelare som idag utövar sporten. Det handlar om en kontaktsport som är våldsam samtidigt som den medför en särskild närhet lagkamrater emellan.

Konstnären är på plats under visningen.

https://sofiarunarsdotter.com/

I veboden visas en utställning om Robertsfors som kulturmiljö av riksintresse. 

Finns det en konflikt i statens utpekande av Robertsfors som riksintresse för kulturmiljövården och viljan till utveckling i Robertsfors? Eller kan det bidra till samhällets attraktivitet och tvinga fram mer genomarbetade lösningar i samhällsomvandlingen? Vad betyder det att Robertsfors är ett riksintresse för kulturmiljövården? 

I utställningen i vedboden vill Robertsforsgruppen för Allmänt bruk träffa dig för samtal om riksintresset, om kommunens översiktsplan för ett framtida Robertsfors, om järnvägen som kan vara på plats 2030 och om dina idéer om hur lagårn, stallet och området runt byggnaderna skulle kunna användas i framtiden.

Välkomna!

Robertsforsgruppen

Maja Hallén, Johannes Samuelsson, Åsa Hallén och Jenny Nordmark

Följ Robertsforsgruppens arbete runt För allmänt bruk på Instagram och Facebook.